Feiten en cijfers

Ranking van universiteiten

Er bestaan verschillende lijsten van 'beste universiteiten' oftewel rankings. Deze rankings brengen een rangorde aan in de kwaliteit van universiteiten. De rankings gebruiken verschillende indicatoren, zowel op onderzoek als op onderwijs gebied, zodat een bepaalde universiteit in de ene ranking soms veel hoger eindigt dat in een andere, afhankelijk van de gebruikte indicatoren.


Studies naar economische impact

De Universiteit Leiden en het LUMC hebben in 2011 en 2012 laten onderzoeken wat hun directe economische impact is in Leiden, Zuid-Holland en Nederland. Conclusie: iedere euro die wordt geïnvesteerd in Leids wetenschappelijk onderzoek, kennisexploitatie, onderwijs en patiëntenzorg levert de economie bijna 4 euro op.