Jaarverslag, instellingsplan, begroting en andere publicaties

Publicaties van de Universiteit Leiden: jaarverslag, jaarboek, onderzoeksprofiel, instellingsplan, begroting.

Jaarverslag

In het jaarverslag legt de universiteit primair verantwoording af aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die de universiteit voor het overgrote deel bekostigt. Daarnaast wordt het jaarverslag natuurlijk ook gemaakt voor andere belanghebbenden en geïnteresseerden in de universiteit.

Impressies 2014 en Over ons 2015

Twee recente publicaties geven een actueel beeld van de Universiteit Leiden. In het fotoboek Impressies 2014 is het jaar verbeeld in foto's. De corporate brochure Over ons 2015 geeft de belangrijkste feiten en cijfers over de Leidse universiteit. Meer over deze publicaties.  

Onderzoeksprofiel

Brochure: 
Crossing Borders in Fundamental Research - Leiden University Research Profile (2009)

Instellingsplan 'Excelleren in vrijheid'

In het Instellingsplan Excelleren in vrijheid beschrijft de Universiteit Leiden haar ambities voor de periode 2015-2020.
Excelleren in vrijheid (publieksversie)
Excelleren in vrijheid (complete versie)  
Freedom to Excel (version for the general public)
Freedom to Excel (complete version)

Studiesucces

Het bevorderen van studiesucces is één van de prioriteiten in ‘Inspiratie en Groei, instellingsplan 2010-2014’ van de Universiteit Leiden. Het streven naar vergroting van het studiesucces vloeit voort uit de visie op onderwijs die in het instellingsplan wordt uitgedragen.

Rapport studiesucces

Begroting

De meerjarenbegroting geeft de ontwikkeling weer van het financiële beeld in de komende jaren en verwoordt de beleidsmatige ontwikkelingen en uitgangspunten, die voor de toekomst van de universiteit van belang zijn.

Begroting 2016-2019
Begroting 2015-2018
Begroting 2014-2017

Laatst Gewijzigd: 05-01-2016