Ranking van universiteiten

Naast deze universitaire rankings zijn er ook ranglijsten op opleidingsniveau die primair de functie hebben om de studiekeuze te vergemakkelijken.

Leiden Ranking

De Leiden Ranking brengt de wetenschappelijke prestaties van 500 grote universiteiten over de hele wereld in kaart. Met behulp van een verzameling verfijnde bibliometische inidicatoren probeert de ranking de wetenschappelijk impact van universiteiten, en van hun betrokkenheid bij wetenschappelijke samenwerking accuraat te meten. De ranking is gebaseerd op 25 jaar bibliometrische ervaring bij het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden.

De Universiteit Leiden staat op plaats 53 en is daarmee de eerste Nederlandse universiteit in de CWTS Leiden Ranking 2014.

Vergeleken met andere universitaire ranglijsten biedt de Leiden Ranking geavanceerdere indicatoren voor wetenschappelijke impact en samenwerking. De gebruikte methodologie is veel transparanter. Bovendien is de Leiden Ranking niet afhankelijk van in hoge mate subjectieve gegevens die voortkomen uit vragenlijsten, of door de universiteiten zelf zijn aangeleverd.

De Leiden Ranking bevat onder meer:

  • een impactindicator die is gebaseerd op het aandeel top 10%-publicaties

  • samenwerkingsindicatoren gebaseerd op geografische afstanden

  • fractionele telling van publicaties die in samenwerking zijn gemaakt

  • de mogelijkheid om publicaties die niet in het Engels zijn geschreven uit te sluiten

  • stabiliteitsintervallen


Leiden Ranking

ARWU-ranking

De ARWU-ranking, gepubliceerd door het Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University, is een onderzoeksranking, net als de Leiden Ranking. In de ARWU-top 100 staat de Universiteit Leiden op de 82ste plaats (augustus 2015) van universiteiten van over de hele wereld. De universiteiten van Utrecht (56) en Groningen (75) en de Vrije Universiteit (98) zijn de enige andere Nederlandse universiteiten in de ARWU-top 100. De eerste vier plaatsen worden ingenomen door Amerikaanse universiteiten met als koploper Harvard University.

De ARWU geeft ook beoordelingen per onderzoeksveld en discipline. Leiden plaatst zich bij de beste 100 voor:

Onderzoeksveld
Clinical Medicine & Pharmacy 31

Discipline
Physics 51-75

De ARWU meet alleen onderzoeksresultaten. De onderzoekers van de ARWU-ranking bekijken meer dan 1000 universiteiten wereldwijd. De beste 500 daarvan hebben ze in hun ranking opgenomen. Belangrijk criteria voor de ARWU zijn het aantal Nobelprijzen en Field Medals dat medewerkers en afgestudeerden van een universiteit ontvangen hebben, alsmede de hoeveelheid hooggeciteerde onderzoekers verbonden aan de universiteit. Ook het aantal keren dat medewerkers publiceerden in tijdschriften als Nature en Science legt veel gewicht in de schaal.

Shanghai Ranking

THE en QS Ranking

Het tijdschrift Times Higher Education (THE) publiceert sinds 2004 de THE World University Rankings, tot 2010 in samenwerking met het onderwijsadviesbureau QS. In 2010 is THE een partnerschap aangegaan met Thomson Reuters. De THE 2010 is, qua methodiek ingrijpend veranderd. QS heeft in 2010 de methode van de voormalige THE World University Ranking in stand gehouden. Een vergelijking met vorige jaren is hierdoor niet meer zinvol: het jaar 2010 kan worden beschouwd als een ‘nieuwe start’.

De Times Higher Education (THE) ranking
De THE World University Ranking presenteert aan de hand van dertien indicatoren een top 200 van beste universiteiten van de wereld. De Universiteit Leiden is met een 64e positie de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit.

Samen met partners TU Delft (op 71) en Erasmus Universiteit Rotterdam (72) vormt Leiden de Nederlandse top 3 in de ranking. De wereldranglijst 2013-2014 wordt aangevoerd door het California Institute of Technology, gevolgd door Harvard en Oxford.

Nederland is derde ‘kennisland’ na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de top 100 staan 6 Nederlandse universiteiten en in de top 200 staan er 11.

Times Higher Education Reputation Rankings
De Universiteit Leiden is een van de vijf Nederlandse universiteiten in de top 100 van de ‘World Reputation Rankings’ van de Times Higher Education (THE). Leiden staat in de range 61 – 70, terwijl de universiteit in 2014 in range 81 – 90 stond. De Universiteit Leiden heeft de derde plek onder de Nederlandse universiteiten.

THE ranking

QS World University Rankings
De ranglijst van QS wordt jaarlijks samengesteld op basis van de meningen van academici en studenten. Daarnaast wordt de kwaliteit van het onderwijs en wetenschappelijke publicaties meegewogen.

Leiden is de vierde Nederlandse universiteit in de prestigieuze ranking van onderzoeksbureau QS (stand september 2015). Op de ranglijst van de beste universiteiten van de wereld staat de Leidse universiteit op plaats 95. In de top honderd staan ook de Universiteit van Amsterdam (55), de TU Delft (64), Universiteit Utrecht (94) en de Rijksuniversiteit Groningen (100).

QS kent afzonderlijke rankings per onderzoeksveld. In deze beoordeling staat de Universiteit Leiden in het veld Law op de 23e plaats, en in het veld Arts & Humanities op plaats 40. Ook op het gebied Life Sciences & Medicine staat Leiden in de top-100, op plaats 58.

   
In 2015 heeft QS de vijf wetenschapsgebieden waarvan de citaties bepaald worden even zwaar laten meewegen. Tot dan toe werd de weging bepaald door de grootte van het vakgebied. Dit betekent bijvoorbeeld voor Leiden dat de bijdrage van het vakgebied Life Sciences & Medicine daalt van 50 procent naar 20 procent. Over het algemeen betekenen deze veranderingen een daling voor universiteiten met een Medisch Centrum, en een stijging voor universiteiten met veel onderzoek in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, en technologie en engineering.
 
 

De complete ranglijst staat op QS World University Rankings 2015/16.

Meer informatie over de ranking is te vinden op de website topuniversities.com.

Hulp bij studiekeuze

Studiekeuze 123
De ARWU, THE, QS en Leiden Ranking vergelijken de kwaliteit van universiteiten als geheel, waarbij de ARWU en de Leiden ranking zich uitsluitend baseren op onderzoeksresultaten. De THE en QS baseren zich op zowel onderzoeksresultaten als onderwijsprestaties.
Om studenten te helpen bij het kiezen van de Nederlandse universiteit of hogeschool waar ze het beste een bepaalde bachelor- of masteropleiding kunnen volgen is de site Studiekeuze 123 ontwikkeld. Deze site biedt de mogelijkheid opleidingen te vergelijken op basis van verschillende criteria.
Op basis van een aantal zelf te kiezen criteria kunnen aspirant-studenten een persoonlijke rangschikking maken van opleidingen, en van de instellingen in Nederland die deze opleidingen aanbieden. Studiekeuze123 is een onafhankelijke en niet-commerciële website die het aanbod van de Nederlandse universiteiten en hogescholen transparant maakt.
Studiekeuze123

CHE ranking
Ook in Duitsland is een database ontwikkeld voor de vergelijking van (Duitstalige) instellingen voor hoger onderwijs op opleidingsniveau: de Hochschulranking van het (onafhankelijke) Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Deze database wordt wereldwijd beoordeeld als de beste in zijn soort. CHE scoort een instelling niet in zijn geheel maar op programma-niveau. Vervolgens worden deze programma in groepen geclassificeerd en niet op individuele posities. Op deze manier wordt rekening gehouden met de diversiteit die bestaat onder de deelnemende instellingen. De CHE Ranking wordt in een drie-jarige cyclus herzien.
CHE ranking

CHE Excellence ranking
Naast de CHE Ranking publiceert het CHE ook de CHE Excellence ranking, die een vergelijking van de universitaire research-centra in Europa voor aspirant-masterstudenten of -promovendi mogelijk maakt. Deze ranking vergelijkt een geselecteerde groep van Europese universiteiten op (tot dusver) de volgende vakgebieden: biologie, chemie, natuurkunde, wiskunde, economie, politieke wetenschappen en psychologie. CHE werkt daarvoor samen met het Leidse CWTS en maakt gebruik van de Leiden Ranking per vakgebied.
CHE ExcellenceRanking

Links

Laatst Gewijzigd: 16-09-2015