Internationalisering

De Universiteit Leiden streeft naar verdere internationalisering: een meer internationale studentenpopulatie, een internationale universitaire omgeving, en internationaal georiënteerd onderwijs voor al onze studenten.

Groei en kwaliteit

De Universiteit heeft ambities op het gebied van groei en kwaliteit. Het aantrekken van internationaal talent is daarvoor van groot belang. Leiden wil daarom ook een internationale omgeving bieden aan al haar studenten, Nederlands zowel als buitenlands. Dat betekent dat alle faciliteiten en diensten ook toegankelijk moeten zijn voor de internationale studenten en dat de communicatie zoveel mogelijk tweetalig – Nederlands en Engels – plaatsvindt.


Internationale netwerken

Een universiteit met internationale reputatie moet haar studenten internationaal georiënteerd onderwijs aanbieden. Een internationaal ingestelde leer- en onderzoeksomgeving maakt Leiden aantrekkelijk voor Nederlandse zowel als buitenlandse studenten. De universiteit, haar studenten en haar wetenschappers zijn daarom ook stevig ingebed in allerlei internationale academische netwerken.

Internationale oriëntatie

De aanwezigheid van getalenteerde internationale studenten draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek in de universiteit. Leiden streeft er daarom naar om een omgeving te creëren die Leiden aantrekkelijk maakt voor studenten van uiteenlopende culturen. De internationale oriëntatie is dan ook een van de karakteristieken van de Leidse Master programma’s.

Buitenlandverblijf

Leiden hecht er veel waarde aan dat haar studenten internationaal denken en met andere culturen kunnen omgaan. Daarom stimuleert ze hen om tijdens hun studie een periode in het buitenland door te brengen. In de bachelorfase geldt dit met name in de Letterenstudies. Een buitenlandverblijf is een standaard onderdeel van alle tweejarige onderzoeksmasters en in de PhD-fase.

Zie ook

The international face of Leiden University

 
Laatst Gewijzigd: 09-09-2014