Internationaal profiel van de Universiteit leiden

Internationale samenwerking

Bundeling van krachten draagt bij aan een stimulerende onderzoeks- en onderwijsomgeving. Daarom zoekt de Universiteit Leiden voortdurend de samenwerking. Disciplinair en interdisciplinair, binnen onderzoeksnetwerken, -scholen, -instituten en expertisecentra. Disciplinair en interdisciplinair, binnen onderzoeksnetwerken, -scholen, -instituten en expertisecentra. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau zijn er diverse samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen en partijen.


Internationale rankings

De hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden blijkt uit de excellente resultaten in internationale ranglijsten.