Internationale samenwerking

Bundeling van krachten draagt bij aan een stimulerende onderzoeks- en onderwijsomgeving. Daarom zoekt de Universiteit Leiden voortdurend de samenwerking. Disciplinair en interdisciplinair, binnen onderzoeksnetwerken, -scholen, -instituten en expertisecentra. Disciplinair en interdisciplinair, binnen onderzoeksnetwerken, -scholen, -instituten en expertisecentra. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau zijn er diverse samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen en partijen.

League of European Research Universities

In 2002 zette Leiden samen met 11 andere prominente Europese universiteiten de League of European Research Universities op. Deze League is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 22 vooraanstaande universiteiten. Het primaire doel van deze alliantie is het overtuigen van nationale en Europese overheden van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Daarnaast richt de LERU zich ook op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers.


COIMBRA Group

De Coimbra Group is opgericht in 1987 en is een network van eeuwenoude universiteiten, Europese multidisciplinaire universiteiten met een internationale reputatie. Coimbra is gericht op het creëren van academische en culturele relaties tussen haar leden om zo de internationalisering, academische samenwerking, excellentie in onderwijs en onderzoek en de kennisoverdracht naar de maatschappij te bevorderen. De Coimbra Group stelt zich ook ten doel het Europese onderwijsbeleid te beïnvloeden en de uitwisseling van ervaringen en best practices tussen haar leden te faciliteren.


Het Europaeum

Het Europaeum is opgericht in de beginjaren 90 om jonge onderzoekers en leiders samen te brengen om met elkaar ontwikkelingen in Europa te bespreken en het pan-Europese denken te bevorderen. Het Europaeum stimuleert samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen vooraanstaande Europese universiteiten en ondersteunt wetenschappers en studenten in de organisatie van conferenties, colloquia en summer schools waarbij leiders uit politiek, cultuur en bedrijfsleven participeren in een interdisciplinaire dialoog met de wereld van de wetenschap. Europaeum activiteiten zijn bijvoorbeeld onderzoeksprojecten, conferenties, summer schools, lezingen, gezamenlijke onderwijsprogramma’s, publieke debatten en stafuitwisseling.


European University Association

De Europese Vereniging van universiteiten (EUA) vertegenwoordigt en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen in 47 landen door een forum te bieden voor samenwerking en expertiseontwikkeling. De EUA speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het Europese hoger onderwijs en onderzoekslandschap van de toekomst. Haar centrale rol in het Bologna proces en de Europese beleidsdiscussies en haar relaties met internationale en Europese organisaties maakt de EUA geschikt om juist die zaken voor het Europese voetlicht te brengen die cruciaal zijn voor de Europese universiteiten.

Erasmus Mundus Partners

Erasmus Mundus is een Europees samenwerkings- en mobiliteitsprogramma in het hoger onderwijs dat erop is gericht de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te verhogen en de wederzijdse dialoog en begrip tussen mensen en culturen te bevorderen door de samenwerking met niet-Europese landen. Daarnaast draagt het bij aan de capaciteitsontwikkeling van instellingen en de internationale samenwerking tussen instellingen. Het programma ondersteunt hoger onderwijsinstellingen die gezamenlijke programma’s willen opzetten in de Master of PhD fase en instellingen die samenwerking willen initiëren tussen Europese en andere landen.

Leiden participeert in twee Erasmus Mundus consortia, welke drie gezamenlijke programma’s aanbieden:

ALGANT is opericht in 2004 en bestaat nu uit 8 universiteiten op 4 continenten, namelik de universiteiten van Bordeaux (Frankrijk), Chennai (India), Leiden (Nederland), Milano (Italië), Concordia (Canada), Padua (Italië), Paris-Sud (Frankrijk) en Stellenbosch (Zuid Afrika). Het consortium biedt een tweejarige geïntegreerde master aan en een gezamenlijk PhD programma in de wiskunde met een nadruk op Algebra, Geometrie en Getaltheorie. Beide programma’s hebben het Erasmus Mundus predikaat.

Het MIND programma (Erasmus Mundus Master's programme in Industrial Ecology) is een tweejarig programma dat een uniek onderwijsprogramma aanbiedt op het gebied van industriële ecologie aan jaarlijks 10 EU studenten en 15 niet-EU studenten. Studenten kunnen studeren aan 2 of 3 universiteiten in het MIND consortium: University of Graz (programme co-ordinator), Chalmers University of Technology, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Asian Institute of Technology, Rochester Institute of Technology and Waseda University.


Uitwisselingspartners

Leiden stimuleert haar studenten om een deel van de studie in het buitenland door te brengen om zich zo in het onderwijs bloot te stellen aan andere culturen en uiteenlopende ideeën. Om dit te faciliteren heeft de universiteit een dicht netwerk van samenwerkingspartners opgezet met universiteiten uit Europa en daarbuiten. Er bestaan meer dan 600 overeenkomsten met universiteiten wereldwijd.

GaragErasmus

GaragErasmus benut het enorme potentieel van 3 miljoen mensen die tijdens hun studie met een Erasmus beurs op uitwisseling zijn geweest. De Universiteit Leiden is een founding member van dit netwerk. garagErasmus ontwikkelt het eerste professionele netwerk van de Erasmus Generatie. Deze ‘Erasmus alumni’ kunnen via dit netwerk met elkaar en met potentiele werkgevers in contact komen. Op GaragErasmus  kunnen oud studenten een profiel aanmaken. Ook organiseert het platform lokale meet-ups, waar leden samen kunnen komen.

 
Laatst Gewijzigd: 27-03-2015