Internationalisering in cijfers

De Universiteit Leiden kent een internationale studentenpopulatie en creëert een internationale studieomgeving voor haar Nederlandse en buitenlandse studenten.

Cijfers

Het internationale karakter van de universiteit komt naar voren in de feiten en cijfers.
International facts and figures

 
Laatst Gewijzigd: 08-09-2014