Collecties

De Universiteit Leiden beheert bijzondere collecties van nationale en internationale allure.

De Universiteit Leiden beheert bijzondere collecties van nationale en internationale allure. Het grootste deel is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek.

De unieke verzamelingen zijn beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. In de eerste plaats voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden, maar ook voor geïnteresseerden van elders.


Universiteitsbibliotheek

Westerse handschriften 
In de Leidse archieven bevinden zich talloze middeleeuwse manuscripten, correspondenties van Leidse geleerden, collegedictaten en alba amicorum. In cijfers uitgedrukt: zo'n 2.500 middeleeuwse handschriften en fragmenten, 25.000 moderne handschriften, 300.000 brieven en 3.000 geannoteerde boeken. Een van de topstukken is een geïllustreerd exemplaar van Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme uit 1350.

Westerse gedrukte werken
Door de eeuwen heen hebben veel Leidse geleerden hun persoonlijke bibliotheken aan de universiteit nagelaten. Een voorbeeld is de collectie Bierens de Haan. Dit is een omvangrijke verzameling boeken en overdrukken over wiskunde, natuurkunde en de geschiedenis ervan.

Oosterse collecties
Oosterse studies zijn tot op de dag van vandaag een bloeiend specialisme in Leiden. De Oosterse collecties groeien nog steeds om te kunnen blijven voorzien in de behoeften van Nederlandse en internationale onderzoekers. Ze omvatten tegenwoordig zo'n 27.000 handschriften en 120.000 gedrukte werken. 

Landkaarten en atlassen
De kartografische en topografische collecties bestaan uit oude landkaarten, atlassen en topografische prenten. Topstukken zijn de atlassen van de vermaarde zeventiende-eeuwse cartograaf Johannes Blaeu. De verzameling topografische prenten van onderwerpen buiten Nederland is uniek voor ons land.

Prenten, tekeningen en foto's
In de verzameling tekeningen (een kleine veertienhonderd stuks) zijn vrijwel alle kunstenaars van enige naam met enkele voorbeelden vertegenwoordigd. De collectie prenten (circa honderdduizend stuks) geeft een overzicht van de grafische kunsten in de belangrijkste Europese landen vanaf de zestiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw.

De portretverzameling behoort tot de grootste in het land en bevat naar schatting 35.000 portretprenten. Het Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie (SDCF) beheert een collectie van originele fotohistorische objecten. Deze geeft een overzicht geeft van de vele facetten van de fotografie. 

Universiteitsbibliotheek: bijzonder collecties

Hortus botanicus

De botanische tuin van de Universiteit Leiden herbergt al vierhonderd jaar vele plantensoorten uit de hele wereld, vooral uit Azië. De collectie bevat een bijzondere verzameling tropische orchideeën. Daarnaast bezit de Hortus een collectie imposante oude bomen, met onder andere de Ginkgo biloba uit 1785, een treurbeuk uit 1840 en de oudste boom in de Hortus - de Gouden Regen uit 1601.

Hortus botanicus Leiden


Nationaal Herbarium

Het herbarium van de Universiteit Leiden is het oudste herbarium van Nederland en omvat een bijzondere en veelzijdige collectie planten, schimmels, mossen en houtsoorten. Het materiaal komt uit alle delen van de wereld, maar de nadruk ligt vooral op Nederland en Europa en Zuid-Oost Azië, met name Maleisië. Het herbarium maakt deel uit van het National Herbarium of the Netherlands (NHN), dat is ondergebracht bij het Naturalis Biodiversity Center.

National Herbarium of the Netherlands

Anatomisch museum

Eind zestiende eeuw begon de universiteit met het geven ontleedkundige demonstraties. Geleidelijk ontstond er een anatomisch kabinet, waar modellen van het menselijk lichaam en preparaten werden bewaard. Dit vormde de basis van het Anatomisch museum.

Het museum beschikt tegenwoordig over 23.000 'nummers': anatomische, antropologische en pathologisch-anatomische preparaten, vergezeld van een unieke documentatie in de vorm van tekeningen en oorspronkelijke ziektebeschrijvingen.

Anatomisch Museum (LUMC)


Laatst Gewijzigd: 30-09-2014