Organisatie

De Universiteit Leiden bestaat uit 7 faculteiten:

  • Archeologie
  • Campus Den Haag
  • Geesteswetenschappen
  • LUMC/Geneeskunde
  • Rechtsgeleerdheid
  • Sociale Wetenschappen
  • Wiskunde en Natuurwetenschappen

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) voert onderwijs- en onderzoekstaken uit.

Het bestuur van de universiteit als geheel is in handen van het College van Bestuur (CvB), dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het centrale medezeggenschapsorgaan is de Universiteitsraad.
Iedere faculteit heeft een faculteitsbestuur, onder voorzitterschap van een decaan, en een faculteitsraad.

Het Bestuursbureau en zeven expertisecentra verzorgen de ondersteuning aan het CvB en aan de universitaire organisatie als geheel.

Meer informatie over Bestuur & organisatie  

Laatst Gewijzigd: 20-08-2014