Instellingsplan

De kernwaarden en ambities van de universiteit zijn beschreven in het Instellingsplan 2010-2014.

Kernwaarden

Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, bolwerk van de vrijheid.

Binnen en buiten de universiteit dragen wij de volgende kernwaarden uit: 

  • vrijheid van geest, denken en meningsuiting
  • ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
  • verantwoordelijkheid jegens de samenleving
  • integriteit

Onze wetenschappelijke medewerkers laten zich in hun professionele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van hun handelen en uitspraken, in zowel het wetenschappelijke als het publieke debat, in het volle besef van hun wetenschappelijke integriteit.

Studenten van onze universiteit ontwikkelen zich tot verantwoordelijke academici. Zij hebben besef van de ethische consequenties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en van hun handelen in de maatschappij. We verwachten van hen, dat zij in de samenleving verantwoordelijk leiderschap tonen en dat zij daarbij onze kernwaarden in acht nemen.

Van oudsher blijven we vernieuwen, in antwoord op een omgeving die verandert. Dat biedt een wereld van inspiratie.

Focus

De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese researchuniversiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor onze afgestudeerden voor zowel wetenschappelijke als andere functies.

Deze positie bouwen we verder uit. Daartoe richten we de inspanningen in de komende jaren op de volgende kernpunten:

  • Groei door aantrekkelijk onderwijsaanbod
  • Vergroten van het studiesucces
  • Versterken van onze internationale oriëntatie
  • Uitbouw van onze activiteiten in tweede vestigingsplaats Den Haag
  • Profilering van ons onderzoek
  • Academisch ondernemerschap
 

Inspiratie en Groei - Instellingsplan 2010-2014

De volledige tekst van het instellingsplan en een publieksversie zijn te vinden op de pagina Jaarverslag, instellingsplan en andere publicaties.

Laatst Gewijzigd: 04-03-2011