Instellingsplan

De kernwaarden en ambities van de universiteit zijn beschreven in het Instellingsplan 2015-2020.

Kernwaarden

Het devies van de Universiteit Leiden luidt Praesidium Libertatis, bolwerk van de vrijheid.

Binnen en buiten de universiteit dragen wij de volgende kernwaarden uit: 

  • vrijheid van geest, denken en meningsuiting
  • ongebonden ontwikkeling van de wetenschap
  • verantwoordelijkheid jegens de samenleving
  • integriteit

Onze wetenschappelijke medewerkers laten zich in hun professionele optreden leiden door wetenschappelijke onderbouwing van hun handelen en uitspraken, in zowel het wetenschappelijke als het publieke debat, in het volle besef van hun wetenschappelijke integriteit.

Studenten van onze universiteit ontwikkelen zich tot verantwoordelijke academici. Zij hebben besef van de ethische consequenties van wetenschappelijk onderzoek en innovatie, en van hun handelen in de maatschappij. We verwachten van hen, dat zij in de samenleving verantwoordelijk leiderschap tonen en dat zij daarbij onze kernwaarden in acht nemen.

Van oudsher blijven we vernieuwen, in antwoord op een omgeving die verandert. Dat biedt een wereld van inspiratie.

Excellentie en talent

De universiteit wil een vruchtbare omgeving zijn voor excellent onderzoek waarbij zij werkt aan het stimuleren van ieders talenten (ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid, en dergelijke), aan studiesucces, en aan kwaliteit en innovatie in het onderwijs. De universiteit zet zich in voor meer en beter zichtbare invloed van haar kennis in de samenleving. Leiden wil de komende jaren een universiteit zijn met een nog meer expliciete internationale allure. Zij maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de Campus Den Haag.

Het leidende thema van het instellingsplan van de Universiteit Leiden is ‘excelleren in vrijheid’. Dit thema verbindt twee kernwaarden die de universiteit al sinds haar oprichting in 1575 kenmerken. Haar motto is ‘bolwerk van vrijheid’. In een wereld waarin ‘vrijheid steeds minder vanzelf spreekt, wil de universiteit als vooraanstaande, internationale onderzoeksuniversiteit een baken zijn. Zij wil wetenschappers en studenten de omgeving en ruimte bieden om het beste uit zichzelf te halen. Excellentie ten behoeve van een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd.


De zes ambities van de Universiteit Leiden voor 2015-2020 zijn:
  1. Een omgeving voor excellent onderzoek

  2. Activeren van talent

  3. Innovatie in teaching en learning

  4. Versterken van impact en innovatie

  5. Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving

  6. Verdere ontwikkeling van onze Campus Den Haag

Excelleren in vrijheid (publieksversie)

Excelleren in vrijheid (complete versie)


Laatst Gewijzigd: 09-03-2015