Missie

  • De Universiteit Leiden profileert zich als Europese researchuniversiteit.
  • Ons academisch onderwijs is verweven met hoogwaardig onderzoek, in een uitdagende studieomgeving met een internationaal karakter.
  • Het onderzoek van onze universiteit kan zich meten met de hoogste internationale standaarden.
  • Onze studenten bereiden zich voor op wetenschappelijke en andere posities op de arbeidsmarkt, waarbij zij hun academische kennis en vaardigheden zullen benutten.
  • Het onderzoek richt zich op kennisvermeerdering en innovatie en draagt bij aan welvaart, welzijn en cultuur in een duurzame samenleving.
  • We laten ons inspireren door de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.
 

Laatst Gewijzigd: 10-09-2009