Studenten

Studenten van de Universiteit Leiden studeren in Leiden of in Den Haag. In beide steden zijn er veel mogelijkheden voor een actief studentenleven.

In Leiden liggen alle studentenverenigingen, de meeste studentenhuizen en veel universiteitsgebouwen liggen dicht bij elkaar in de historische binnenstad. Vlak achter het station liggen ook veel faculteitsgebouwen.Langs de mooie grachten of in de drukke winkelstraten kom je als student snel bekenden tegen. En natuurlijk heeft Leiden ook talloze gezellige cafés, goedkope restaurantjes en veel kunst en cultuur voor de liefhebber. Den Haag is een gastvrije, internationale, groene, sportieve, culturele en vooral intieme stad met veel mogelijkheden voor studenten. De Universiteit stimuleert haar studenten om actief deel te nemen aan het studentenleven. Bijvoorbeeld door beurzen beschikbaar te stellen voor studenten die een bestuursfunctie willen vervullen.


Verenigingen en disputen

Leiden kent meer dan twintig studentenverenigingen. Gezelligheids-
verenigingen waar het vooral gaat om vrienden maken, maar ook verenigingen waar religie, muziek, sport of internationale contacten centraal staan.
 
Veel opleidingen hebben studieverenigingen en disputen die studiegerelateerde activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld een congres over loopbaanmogelijkheden, een excursie of een lezing door een vooraanstaand wetenschapper.
 
Tijdens de introductieweek aan het begin van het studiejaar maken eerstejaarsstudenten uitgebreid kennis met de verenigingen. Die organiseren dan speciale activiteiten en festiviteiten.

Leidse studentenverenigingen
Introductieweek EL CID


Bestuursfunctie: inspraak en advies

Via de Universiteitsraad en het Leids Universitair Studentenplatform kunnen studenten invloed uitoefenen op beleid en bestuur van de universiteit.
 

  • In de Universiteitsraad zitten acht studentleden. Zij vertegenwoordigen de Leidse studentenpartijen.
  • In het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) geven studenten advies aan het College van Bestuur over onderwijs en studentenzaken. Iedere student kan zich aanmelden om actief te zijn in het LUS. 
Ook op facultair niveau zijn studenten vertegenwoordigd in het bestuur. In elke faculteitsraad zit een studentlid die de belangen van de studenten binnen de faculteit behartigt.

Medezeggenschap
  
 
Meer informatie over ondersteuning en voorzieningen voor studenten


Laatst Gewijzigd: 11-06-2015