Universiteit Leiden en Bio Science Park

De Leidse regio staat bekend om zijn Bio Science Park (BSP). In dit bloeiende bedrijvenpark werkt de Universiteit Leiden samen met het bedrijfsleven, het LUMC en de gemeente Leiden.

Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park (BSP) omvat 170 bedrijven en instellingen, waarvan ruim 90 life sciences-bedrijven. Op het BSP werken 12.000 mensen en het dubbele aantal bij toeleveranciers in de regio. Op het park volgen 13.500 studenten een opleiding, waarvan 5.900 zich richten op life sciences-gerelateerde studies. Deze studenten van de Universiteit Leiden kunnen tijdens hun studie onderzoeksstages bij bedrijven op het BSP lopen. Na hun afstuderen gaan veel Leidse alumni aan het werk op het BSP. De oprichters en CEO’s van een aantal bedrijven hebben gestudeerd of zijn gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. De bedrijven op het BSP en de universiteit profiteren van elkaars nabijheid. Bijvoorbeeld door faciliteiten te delen, samen te werken aan de economische agenda, en studenten te stimuleren in hun ondernemingszin.

Video's over medicijnontwikkeling
Veel bedrijven en wetenschappers in het Leiden Bio Science Park houden zich bezig met medicijnontwikkeling. Over de belangrijkste stappen van deze ontwikkeling van medicijnen zijn video's gemaakt. Van fundamenteel onderzoek naar nieuwe medicijnen door de Universiteit Leiden en het LUMC, naar productontwikkeling, het testen van de werkzaamheid, veiligheid en houdbaarheid van het geneesmiddel en klinisch onderzoek tot de productie van de medicijnen en, uiteindelijk, het voorschrijven van de nieuwe medicijnen voor de behandeling van patiënten.


Baseclear: voorbeeld van een bedrijf op het BSP

Een van de bedrijven op het BSP is het door twee Leidse biologen opgerichte Baseclear, waar DNA centraal staat. Het bedrijf kan de genetische code bepalen en ook DNA synthetiseren in elke mogelijke volgorde. Op de website Leiden.nu vertelt Erna Barèl, een van de oprichters, over de symbiose die het BSP tot een succes maakt: 'Tien grote bedrijven creëren werk voor zeventig kleine bedrijven die hen ondersteunen. Op het Bio Science Park vind je drie soorten bedrijven. Ten eerste heb je grote gesettelde bedrijven als Janssen Biologics die productie draaien. Ten tweede heb je bedrijven als Prosensa (nu BioMarin - red.) die ontstaan als spin-off van de Universiteit Leiden of het LUMC. En ten derde heb je bedrijven die dienstverlenend zijn. Dat is de succes story van het Bio Science Park. Je hebt hier alles bij elkaar.'

Zie ook: artikelen op Leiden.nu over bedrijven van Leidse alumni op het BSP:

Economie071

De Universiteit Leiden en de ondernemersvereniging van het Bio Science Park zijn beide partners in de stichting Economie071. Economie071 coördineert acht projecten die het investeringsklimaat in de regio moeten versterken ten gunste van de werkgelegenheid.  Hierbij werken zes gemeenten, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio, waaronder de Universiteit Leiden, samen.

18.000 banen: economische impact
Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die in onderzoek van de Universiteit Leiden en het LUMC wordt geïnvesteerd, bijna 4 maal wordt terugverdiend. In totaal leverden de twee kennisinstellingen in 2010 een bruto toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie van ruim 1,3 miljard euro en ongeveer 18.000 banen (fte’s), op basis van een investering van ruim 337 miljoen euro in onderzoek aan de Universiteit Leiden en het LUMC. Deze kwantitatieve economische impact is het gevolg van ons onderzoek en van investeringen in Leiden Bio Science Park en omgeving. Ook valorisatie van onderzoek, zoals inkomsten uit licenties en spin-offs en toerisme, congressen en Leidse musea dragen bij.

Drijvende kracht: Willem te Beest

Willem te Beest

Willem te Beest

Een van de drijvende krachten achter het Bio Science Park is de vicevoorzitter van het College van Bestuur, Willem te Beest. Hij vertegenwoordigt de universiteit in Economie071 en is voorzitter van de Stichting Bio Science Park. Die ontwikkelt het park, dat voor meer dan de helft op grondgebied van de universiteit ligt. Te Beest: ‘De universiteit wil dat de resultaten van haar onderzoek ten goede komen aan de maatschappij en daarvoor zijn levendige samenwerkingsrelaties met bedrijven en ondernemingen noodzakelijk.’


Ondernemende studenten

De Universiteit Leiden stimuleert het ondernemerschap van haar studenten.

Vereniging Lugus
Leidse studenten met een ondernemende geest hebben zich verenigd in Lugus, een kweekvijver voor succesvolle studentenbedrijven. De Universiteit Leiden is partner van Lugus. Zij ondersteunt onder meer de vier studenten van het bestuur van Lugus met een beurs. Andere partners van Lugus zijn de Gemeente Leiden, De Hogeschool Leiden, Luris en Economie071.

Onderwijs: minoren over ondernemerschap
Alle Leidse studenten kunnen tijdens hun studie een minor volgen, en daarbij ook kiezen voor een minor die hen voorbereidt op het starten van een onderneming.

Open toegang voor onderzoeksapparatuur

Voor succes in onderzoek is toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten essentieel. Daarom opent de Universiteit Leiden de onderzoeksfaciliteiten van haar faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Via de portal OARI (Open Access Research Infrastructure) hebben onderzoekers uit het bedrijfsleven, van kennisinstituten en andere universiteiten hier toegang toe. De portal omvat een online database met alle apparatuur en instrumenten en de gerelateerde expertise.

Voorbeeld van gedeelde faciliteit: Metabolomics
Metabolomics is een belangrijke technologie voor de verdere ontwikkeling van personalized medicine: behandeling aangepast op de persoon. Metabolomicsonderzoek maakt veranderingen in de stofwisseling zichtbaar waardoor in de toekomst bij ziekten als diabetes of Alzheimer een diagnose beter, sneller en vroeger kan worden gesteld en het effect van behandelingswijzen ook kan worden voorspeld.

 

LURIS: ondernemende academici en ondernemers verbinden en versterken

LURIS wil ondernemende academici met elkaar en met ondernemers verbinden. LURIS staat voor Leiden University Research and Innovation Services. LURIS ondersteunt Leidse wetenschappers bij het verwerven van fondsen en bij het maatschappelijk ten nutte maken van hun kennis. Een van de instrumenten is het Leiden University Valorisation Grant Programme. Dat is een leningenprogramma waarmee de universiteit kansrijke uitvindingen een zetje wil geven. Een uitvinding is soms net niet ver genoeg ontwikkeld om marktpartijen erin te interesseren. De Valorisatie Grant is er om die fase te overbruggen.

LURIS


Nieuwbouw op het BSP

Het Bio Science Park breidt nog steeds uit. Enkele voorbeelden van nieuwbouw op het BSP:

Nieuwbouw Leidse Instrumentenmakers School
‘Ons toponderzoek in de natuur- en sterrenkunde is onmogelijk zonder goede instrumentmakers. Daarom steunt de Universiteit Leiden de uitbreiding van de Leidse Instrumentmakers School.’  Aldus Willem te Beest, vicevoorzitter van het College van Bestuur bij de ondertekening van een convenant over de nieuwbouw van deze MBO-school op het Bio Science Park. De universiteit werkt nauw samen met de school. ‘Onderzoek gebeurt in een team, met ieders expertise – en die van een goede instrumentmaker is daarbij onmisbaar.’

Nieuwe Biotech Training Facility
Op het Leiden Bio Science Park wordt momenteel een nieuwe Biotech Training Facility gebouwd. Dit trainingscentrum zal werknemers en studenten in de life sciences opleiden volgens de laatste kwaliteitseisen. De Biotech Training Facility is het eerste scholingscentrum in de (bio)farmaceutische industrie van Nederland. Werknemers en studenten leren hier werken in een echte GMP-omgeving, dat wil zeggen precies volgens de normen van Good Manufacturing Practice. Dat is een kwaliteitssysteem voor de farmaceutische industrie. De Universiteit Leiden investeert in de Biotech Training Facility door middel van gratis bouwmanagement.

Nieuwbouw Bètacampus
De Universiteit Leiden bouwt op het Leiden Bio Science Park een nieuwe campus voor haar faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Planning is dat de eerste gebouwen in 2016 in gebruik worden genomen en dat de nieuwbouw in 2022 voltooid is.

Nieuwe woningen voor PhD’s in oude Anatomiegebouw
Het oude Anatomiegebouw van de Universiteit Leiden op het Bio Science Park zal, na verbouwing, huisvesting bieden aan PhD-studenten. In de zomer van 2015 moet dit nieuwe complex gereed zijn.

 

Laatst Gewijzigd: 02-07-2015