Profiel en missie

Profiel

De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese research-universiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor onze afgestudeerden voor zowel wetenschappelijke als andere functies.


Missie

De Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit en staat voor hoogwaardig onderzoek en academisch onderwijs.