De universiteit in cijfers

Kerngegevens over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën.

Onderwijs

Aantal studenten studiejaar 2014/2015 (stand 1 oktober 2014) 

Totaal ingeschreven studenten     24.274

Eerstejaars instroom studiejaar 2014/2015
Propedeuse 4.937
Master 4.691
 
Diploma’ s studiejaar 2013/2014  
Bachelor    2.993
(Post)master    3.044

Onderzoek

Promoties 2014   411
Wetenschappelijke publicaties in 2014   5.533
 
Persoonsgebonden 
NWO-subsidies in 2014

Vici   2
Vidi   9
Veni   15

European Research Council Grants 2014  
 
Starting Grant   3
Consolidator Grant   2
Advanced Grant      -
   

Personeel

Aantal medewerkers
Per 31 december 2014 
 
Bij de Universiteit Leiden werken 4.496 personen (3.665 fte). 
 
De Faculteit Geneeskunde is in deze tabel niet meegerekend omdat vrijwel al het personeel in dienst is bij het LUMC en niet bij de universiteit.  

Wetenschappelijk personeel                          1.352 fte
Promovendi   724 fte
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning       402 fte
Ondersteunend en beheerspersoneel   1.142 fte
Totaal (inclusief student-assistenten)   3.665 fte

Financiën

Conform jaarrekening 2014 (bedragen in miljoenen euro's) 
 
 

Totale baten 558
Aandeel werk voor derden op totale baten   29%
Lasten   525

Meer cijfers

Meer weten over cijfers over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën van de Universiteit Leiden? Kijk dan op Kerngegevens Universiteit Leiden.

Laatst Gewijzigd: 24-08-2015