De universiteit in cijfers

Kerngegevens over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën.

Onderwijs

Aantal studenten
In studiejaar 2013/2014 (stand oktober 2013)      
 

Totaal ingeschreven studenten               23.034

Propedeuse 7.306
Bachelor 7.900
Master 7.633
(Post)doctoraal    195
 
Diploma’s 
In studiejaar 2012/2013  
 
Bachelor  2.961
(Post)master  2.770
 

Onderzoek

Promoties in 2013  
 

Promoties   393
 
Persoonsgebonden 
NWO-subsidies in 2013 
 
Vici   5
Vidi   13
Veni   11
Rubicon   6
Topsubsidies   5
 
European Research Council Grants 2013   
 
Starting Grants   2
Advanced Grants      1
   

Personeel

Aantal medewerkers
Per 1 december 2013
 
Bij de Universiteit Leiden werken 4.185 personen (3.404 fte).
 
Personeel in dienst
In fte, per 1 december 2013

De Faculteit Geneeskunde is in deze tabel niet meegerekend omdat vrijwel al het personeel in dienst is bij het LUMC en niet bij de universiteit.  

Wetenschappelijk personeel                          1.233
Promovendi   694
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning       318
Ondersteunend en beheerspersoneel   1.119  
Totaal (inclusief student-assistenten)   3.404

Financiën

Conform jaarrekening 2012 (bedragen in miljoenen euro's) 
 
 

Totale baten 514
Aandeel werk voor derden op totale baten   30%
Lasten   487

Meer cijfers

Meer weten over cijfers over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën van de Universiteit Leiden? Kijk dan op Kerngegevens Universiteit Leiden.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2014