De universiteit in cijfers

Kerngegevens over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën.

Onderwijs

Aantal studenten studiejaar 2013/2014 (stand oktober 2013) 

Totaal ingeschreven studenten     23.007
Instroom propedeuse   5.221
Instroom (post)master   4.514
 
Diploma’ s studiejaar 2012/2013  
Bachelor    2.960
(Post)master    2.770

Onderzoek

Promoties 2013   393
Wetenschappelijke publicaties in 2013   5.578
 
Persoonsgebonden 
NWO-subsidies in 2013 
 
Vici   5
Vidi   13
Veni   11
Rubicon   6
Topsubsidies   5
 
European Research Council Grants 2013   
 
Starting Grant   2
Consolidator Grant   2
Advanced Grant      1
     
Synergy Grant   2

   

Personeel

Aantal medewerkers
Per 31 december 2013
 
Bij de Universiteit Leiden werken 4.197 personen (3.419 fte).
 
Personeel in dienst
In fte, per 31 december 2013

De Faculteit Geneeskunde is in deze tabel niet meegerekend omdat vrijwel al het personeel in dienst is bij het LUMC en niet bij de universiteit.  

Wetenschappelijk personeel                          1.239
Promovendi   699
Onderwijs- en onderzoeksondersteuning       322
Ondersteunend en beheerspersoneel   1.120
Totaal (inclusief student-assistenten)   3.419

Financiën

Conform jaarrekening 2013 (bedragen in miljoenen euro's) 
 
 

Totale baten 528
Aandeel werk voor derden op totale baten   31%
Lasten   512

Meer cijfers

Meer weten over cijfers over onderwijs, onderzoek, personeel en financiën van de Universiteit Leiden? Kijk dan op Kerngegevens Universiteit Leiden.

Laatst Gewijzigd: 15-07-2014