Vooraanstaand onderzoek en onderwijs

De Universiteit Leiden (opgericht in 1575) is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Die prominente positie geeft onze afgestudeerde studenten een voorsprong als ze solliciteren naar wetenschappelijke functies of betrekkingen buiten de academische wereld.

In cijfers

De universiteit heeft ongeveer 24,5 duizend studenten (uit 110 landen) en 5.500 medewerkers (inclusief het personeel van het Leids Universitair Medisch Centrum).

De universiteit bestaat uit 7 faculteiten:

 • Archeologie

 • Campus Den Haag

 • Geesteswetenschappen

 • Geneeskunde/LUMC

 • Rechtsgeleerdheid

 • Sociale wetenschappen

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen

 
Leiden heeft ook een lerarenopleiding (ICLON) en een Honours Academy. De universiteit biedt een gevarieerd scala van 46 bacheloropleidingen en 73 masterprogramma’s, zeer uiteenlopende PhD-trajecten en verscheidene interdisciplinaire minors. Daarenboven heeft de Universiteit Leiden (binnen de Honours Academy) een Pre-University College, een Honours College, het Leiden Leadership Programme en het Leiden University College The Hague voor excellente studenten.


Hier staan we voor

Onze beginselen

 • sterke internationale oriëntatie

 • onderzoeksintensief profiel

 • onderwijs en onderzoek van de hoogste kwaliteit

 
Onze kernwaarden

 • vrijheid van geest, denken en meningsuiting

 • ongebonden ontwikkeling van kennis

 • verantwoordelijkheid jegens de samenleving

 • integriteit

 
Het devies van de universiteit luidt: Praesidium Libertatis, Bolwerk der Vrijheid

In de komende jaren wil de Universiteit Leiden aanzienlijke maatschappelijke bijdragen leveren op het gebied van welvaart, welzijn en cultuur. Talent is onmisbaar om die ambities waar te maken. De universiteit hecht er daarom veel belang aan om getalenteerde mensen te werven en op te leiden, van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en universitaire studenten tot jonge onderzoekers en wetenschappers.

Internationale context

De Universiteit Leiden streeft naar een internationaal erkende positie als vooraanstaande onderzoeksintensieve universiteit binnen de Europese ruimte voor hoger onderwijs en onderzoek. Leiden heeft al een leidende positie op zeer veel gebieden, waaronder natuurwetenschappen, life sciences (de zogenoemde rode biotechnologie), geneeskunde, kunsten, sociale wetenschappen, internationaal recht, sterrenkunde en niet-Westerse talen. De universiteit plaatst haar opleidingen in een internationale context en garandeert een kwaliteit die voldoet aan internationaal aanvaarde normen. Onze afgestudeerden zijn daarom volledig toegerust om deel te nemen aan zowel mastersopleidingen als PhD-programma’s in Nederland en daarbuiten.

Profilering van onderzoek

Leiden heeft ervoor gekozen om haar onderzoek toe te spitsen op 11 profielgebieden, waarvan de meeste een multidisciplinaire focus hebben:

 • Asian modernities and traditions

 • Bioscience: the science base of health

 • Brain function and dysfunction over the lifespan

 • Fundamentals of science

 • Global interaction of people, culture and power through the ages

 • Health, prevention and the human life cycle

 • Interaction between legal systems

 • Language diversity in the world

 • Political legitimacy: institutions and identities

 • Translational drug discovery and development

 • Vascular and regenerative medicine


Deze gebieden bieden ruime kansen voor eersteklas fundamenteel onderzoek, maar ze hebben ook een sterke koppeling met belangrijke kwesties die voorkomen in hedendaagse samenlevingen. In de komende jaren blijft de Universiteit Leiden haar uiterste best doen om excellent onderzoek te faciliteren en multidisciplinaire samenwerking op deze profielgebieden te bevorderen.

Samenwerking

De Universiteit Leiden is lid van de League of European Research Universities (LERU), een samenwerkingsverband van vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten in Europa. De universiteit werkt ook nauw samen met andere partners, zoals het Leidse Bio Science Park: met meer dan 70 gespecialiseerde bedrijven Nederlands grootste kenniscluster op het gebied van de life sciences.

De Universiteit Leiden participeert ook in LeidenGlobal. Hierin bundelen Leidse onderzoeksinstellingen en musea hun wetenschappelijke en educatieve kennis op het gebied van ‘Global and Area Studies’.

Laatst Gewijzigd: 10-02-2015