Steun Universiteit Leiden

Met uw bijdrage – in tijd, geld, stages, mentoring of anders – helpt u de Universiteit Leiden haar ambities te realiseren: we willen excelleren en onze kwaliteit steeds verbeteren. Door middel van uw bijdrage steunt u onderzoek, onderwijs en studenten van de Universiteit Leiden. Mogen wij op u rekenen?

Praesidium Libertatis

De Universiteit Leiden is de oudste in Nederland - opgericht in 1575. Ons devies is Praesidium Libertatis ofwel bolwerk van vrijheid. Kernwaarden van de universiteit zijn vrijheid van geest, denken en meningsuiting, ongebonden ontwikkeling van wetenschap,integriteit en verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Eigenzinnigheid en respect gaan daarbij samen.

Europese researchuniversiteit

Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit en staat voor hoogwaardigonderzoek en academisch onderwijs. We zijn een internationaal georiënteerde universiteit,onderzoeksintensief, met hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We laten ons inspireren door de vragen die voor de samenleving van de toekomst van belang zijn, niet alleen in economische zin maar ook voor cultuur en welzijn.

Hoge kwaliteit waarborgen

Door de eeuwen heen zijn bijdragen van derden van onschatbare waarde geweest voor de Universiteit Leiden. De overheid financiert een groot deel van het Nederlandse onderwijs en onderzoek, toch blijft hulp van bijvoorbeeld particulieren nodig. Om de hoge kwaliteit die we nastreven te waarborgen hebben we ook uw steun nodig: u kunt studenten helpen bij het realiseren van hun ambities, baanbrekend onderzoek mogelijk maken en levens veranderen.

Bijdragen

Er zijn verschillende manieren waarop u de Universiteit Leiden kunt steunen. Dit kan door uw netwerk open te stellen en stages, kennis of vacatures te delen, door u in te zetten als vrijwilliger, als organisatie samen te werken met de universiteit, of door de universiteit financieel te steunen.

Stages en vacatures delen

Vrijwilliger worden

Fondsen

De Universiteit Leiden hoopt dat zij ook in de toekomst een beroep mag doen op iedereen die ons een warm hart toedraagt. Maak het verschil met uw bijdrage.


Meer informatie

Meer informatie over manieren waarop u de Universiteit Leiden kunt steunen.

Laatst Gewijzigd: 13-01-2015